" Nebevî Şuurdan Medeniyet İnşasına… "

SAHABE’NİN MİZAHLARI

Gülümseten Sahâbî

Hz. Ali’nin Peygamber Efendimiz’e Şakası